Tema 10: Elementos no plano

Preme no seguinte enlace que amosa a guía práctica para a realización das actividades: Actividades_Tema10.pdf (171,7 kB)

 

(CIDEAD: Rectas e ángulos no plano

 

1. Elementos básicos no plano                    (Actividade inicial: GeoGebra)

    1.1. Idea intuitiva de punto                      (Actividade 10.1: Busca o punto(GeoG)   

                                                                    (Actividade 10.2: Debuxa ou identifica punto) (ThatQ)

    1.2. Idea intuitiva de recta

        a) Recta

        b) Semirrecta

        c) Segmento

                                                        (Actividade 10.3: Recta, semirrecta, segmento) (Google, GeoG)

    1.3. Posicións relativas de dúas rectas no plano

                                  (Actividade de exploración 10.4: Posicións relativas de dúas rectas)(S)(GeoG)

        a) Secantes

        b) Paralelas

    1.4. Ángulos

    1.5. Medida de ángulos en unidades sesaxesimais

    1.6. O Transportador                                     (Actividade10.5: Uso do transportador)(ThatQ)

 

2. Operacións con ángulo

    2.1. Sumar ángulos                                        (Actividade 10.6: Suma de ángulos)(Descartes)

    2.2 Restar ángulos                                         (Actividade 10.7: Resta de ángulos)(Descartes)

    2.3. Produto dun ángulo por un número        (Actividade 10.8: Produto por un nº)(Descartes)

    2.4. División dun ángulo entre un número     (Actividade 10.9: División dun ángulo)(Descartes)

 

3. Clasificación dos ángulos

                                                        (Actividade de exploración 10.10: Tipos de ángulos)(S)(GeoG)

    3.1. Clases de ángulos segundo a abertura

        a) Agudo

        b) Recto

        c) Obtuso

        d) Plano

        e) Completo

    3.2. Ángulos convexos e cóncavos

    3.3. Ángulos complementarios        (Actividade 10.11: Ángulos complementarios)(S)(GeoG)

    3.4. Ángulos suplementarios           (Actividade 10.12: Ángulos suplementarios)(S)(GeoG)

    3.5. Ángulos opostos polo vértice   (Actividade 10.13: Ángulos opostos polo vértice)(S)(GeoG)

 

4. Rectas paralelas cortadas por una secante

               (Actividade de exploración 10.14: Rectas paralelas cortadas por unha secante)(S)(GeoG)

    4.1. Ángulos dunha recta secante que corta a rectas paralelas

    4.2. Ángulos de lados paralelos

    4.3. Ángulos de lados perpendiculares

                                            (Actividade10.15: Rectas paralelas cortadas por unha secante)(ThatQ)