Tema 13: Perímetros e áreas 

(Proxecto  DESCARTES: Áreas de figuras planas)

Eduardo Barbero Corral 

 

                                                        (Áreas de polígonos)(GeoG)

Manuel Sada Allo

 

(Genmagic: Áreas)

Roger Rey, Fernando Romero

 

 

1. Perímetro e área dos polígonos (I) 
    1.1. Perímetro e área
    1.2. O triángulo                                   (Área dun triángulo)(S)(GeoG)        (Doutro xeito)(GeoG)
    1.3. O cadrado
    1.4. O rectángulo

 

2. Perímetro e área dos polígonos (II)
    2.1. O rombo                                         (Área dun rombo)(S)(GeoG)           (Doutro xeito)(GeoG)
    2.2. O romboide                                    (Área dun romboide)(S)(GeoG)
    2.3. O trapecio                                       (Área dun trapecio)(S)(GeoG)
    2.4. Polígono regular                             (Área dun polígono regular)(S)(GeoG)

 

3. Lonxitudes e áreas na circunferencia e o círculo (I)
    3.1. Circunferencia                                (Lonxitude dunha circunferencia)(S)(GeoG)
    3.2. Arco

 

4. Lonxitudes e áreas na circunferencia e o círculo (II)

    4.1. Círculo
    4.2. Sector
    4.3. Coroa circular
    4.4. Figuras compostas