Tema 7: Polinomios

Preme no seguinte enlace que amosa a guía práctica para a realización das actividades: Cuaderno_trabajo__Tema7.pdf (65,8 kB)  

 

Boletín de exercicios A: (ficheiro)

Boletín de exercicios B: (ficheiro)

 

Cidead: Expresións alxebraicas

Carmen Ramírez García, Consolación Ruíz Gil

  • Expresións alxebraicas
  • Monomios
  • Polinomios

(Vídeos: Vídeo de operacións con monomios)

Juanmemol

(Genmagic: Monomios, polinomios, sumas)

Roger Rey, Fernando Rimero, Alfonso García 

 

  • Produtos notables

(Genmagic: Productos notables)

 Roger Rey, Fernando Rimero

 

ThatQuiz: Probas

 

 

(Proxecto  DESCARTES: Monomios y polinomios)

Leoncio Santos Cuervo